Szerzői jogok és felelősség korlátozások

Azzal, hogy belép a www.dogcam.eu weboldal ( www.dogcam.hu, www.kutyakamera.hu   stb.) valamelyik oldalára, elfogadja az alábbi feltételeket, még abban az esetben is, ha nem regisztrált felhasználója, előfizetője a rendszer egyik szolgáltatásának sem.

A weboldalakon található tartalom Solymos Gyula (továbbiakban: tulajdonos) szellemi tulajdona.

A tulajdonos fenntart minden, a lap bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot.

A tulajdonos előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a lap egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videoanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) feldolgozása és értékesítése. A lap tartalmának egyes részeit – kizárólag saját felhasználás céljából – merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult a lap így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, megtekinthetővé és letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.

A tulajdonos oldalai teljes egészében, a reklámokkal, hirdetésekkel együtt szerzői jogvédelem alatt állnak, azokból bármely részt kivágni, a megcsonkított részt pedig nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni tilos. Tilos továbbá a kiadó előzetes írásbeli engedélye nélkül a lap tartalmát tükrözni, azaz technikai művelet segítségével nyilvánossághoz újraközvetíteni, még változatlan formában is.

A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. A tulajdonos követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.

Video anyag tartalma

A weboldalon megjelenő élő videó közvetítések tartalmát a kameraüzemeltető természetes vagy jogi személyek (továbbiakban: üzemeltetők) állítják össze, illetve befolyásolják, arra a tulajdonosnak közvetlen, tevőleges ráhatása nincs.

A kiskutyák születésével, a kölyökneveléssel illetve kutyatartással kapcsolatos a video közvetítésben tapasztalható magatartásra a tulajdonosnak nincs közvetlen tevőleges ráhatása. A kutyatartási illetve tenyésztési normák, erkölcsiség, biztonság, illetve tisztaság megvalósítása az üzemeltetők feladata és felelőssége.

A kiskutyák születésének közvetítését minden néző a saját felelősségére tekintheti meg, illetve engedélyezheti annak megtekintését a felügyeletére bízott kiskorú számára.

A weboldalon közvetített video tartalom kép és hang anyagával kapcsolatos tulajdon és közvetítési és minden egyéb jog a tulajdonost illeti meg az alábbi korlátozás mellett:

–    A weboldal kamerái által közvetített videó tartalmáért és annak rögzített képeiért a weboldal tulajdonosa semmilyen formában nem vállal felelősséget. Ezt a felelősséget tejes mértékben, minden büntető jellegű, és kártérítési és egyéb tekintetben is a kamerák mindenkori üzemeltetőire hárítja.

–       A tulajdonos a kamera üzemeltetőkre hárít minden a kamera képe vagy hangja által megvalósított személyiségi és egyéb jogokat sértő illetve a jó erkölcsbe ütköző cselekedeteket, és annak jogi következményeit.

A tulajdonos minden a tudomására jutott jogsértő közvetítést a saját weboldalán azonnal felfüggeszt. Más weboldalak által átvett video közvetítések teljes körű leállításáért, az archivált anyagok törléséért azonban nem vállal felelősséget, még abban az esetben sem, ha a kamera az tulajdonos felügyelete alatt áll.

A DogCam a jogszabályoknak és a jó erkölcsnek megfelelő videó, kép, és hang közvetítések szervezésére törekszik, de az ennek megsértéséből adódó esetleges károkért felelősséget nem vállal.